Confiserie - Chocolaterie

Confiserie - Chocolaterie

Disclaimer

ROMA Confiserie Chocolaterie

Industrieweg 15
2850 Boom (België)

BE0416.411.694

Onderstaande bepalingen omschrijven de voorwaarden waarop u toegang verleend wordt tot deze website. Wij bieden u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze webpagina ‘Gebruiksvoorwaarden’ aanvaardt. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.
Informatie
Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Wij controleren deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kunnen u dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar wij verwijzen. Indien u op uw eigen website hyperlinks naar deze website wilt creëren, vragen wij u eerst contact met ons op te nemen.
Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
Bescherming van de persoonsgegevens
De van u ontvangen gegevens dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 25 mei 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Scroll naar boven